Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eleifend molestie fermentum.

new york

156-677-124-442-2887

iver@select-themes.com

184 Main Street Victoria 8007

Error: Contact form not found.

FOLLOW US

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni çalışan adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu HOTEL TURKISH HOUSE-DİZAYN MİMARLIK İNŞAAT VE DEKORASYON TİC LTD ŞTİ (“Hotel Turkısh House” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Kişisel verileriniz, Acıbadem Cad Eczacı Necip Akar sok Gündüz apt no:21/1 d:1 acıbadem Üsküdar istanbul adresinde mukim, Hotel Turkısh House tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Hotel Turkısh House tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel temini için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde iş başvurularının dikkate alınması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenebilecektir.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 

 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Doğum tarihi, Medeni hal, Cinsiyet, Uyruk

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Adres, İletişim adresi, Telefon numarası, E-posta adresi

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, Çalışan adayı ve Şirket arasında tekliflendirme süreçlerinin yönetimi, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, transkript bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket içi faaliyetlerde görev ve yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, İş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, Çalışanların çalışma durumunun kontrolü, İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirmede bulunulması, Çalışan adayının giriş çıkış kayıtlarının tutulması, denetim ve güvenliğin sağlanması.

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği

1.Şirket İçi Yazılımlar, CCTV Kayıtları

 

2.Şirket giriş çıkışlarında güvenlik birimi tarafından elde edilmektedir

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Adayı Bilgisi

Referanslar, Askerlik Durumu, Öğrenim Durumu, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, İş Başvuru Formları, Geçmiş İş Deneyimi, Okul Adı, Kişilik Envanteri Sonuçları

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

Kişisel Veri Kategorisi Sağlık Bilgisi

Engellilik Durumu, bedensel rahatsızlık

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi, İSG yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

Kişisel Veri Kategorisi Güvenlik Tedbirleri Bilgisi 

Adli Sicil Kaydı  

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının Şirketimize yapmış olduğu başvurularda süreç yönetiminin sağlanması, İşe alım süreçleri için gerekli olan bildirimlerin sağlanması, İşe alım sürecinde çalışan adayının başvurmuş olduğu pozisyon için değerlendirilebilmesi, İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi

Ayrıca, başvurmuş olduğunuz pozisyona ilişkin değerlendirmenin doğru yapılması ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında işveren olarak yükümlülüklerimizin doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla açık rızanız dahilinde sağlık verileriniz işlenebilecek olup bu verilerinizi işe alım sonrasında paylaşmayı da tercih edebilirsiniz. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ilgili mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçine ve açık rıza şartına dayalı olarak kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Doğum tarihi, Medeni hal, Sürücü Belgesi Sınıfı, Cinsiyet, Uyruk

 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor. 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Adres, İletişim adresi, Telefon numarası, E-posta adresi

 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, transkript bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım Yurt dışı aktarım yapılmıyor. 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği

1.Şirket İçi Yazılımlar, CCTV Kayıtları

 

2.Şirket giriş çıkışlarında güvenlik birimi tarafından elde edilmektedir

 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım Yurt dışı aktarım yapılmıyor. 

Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Adayı Bilgisi

Referanslar, Askerlik Durumu, Öğrenim Durumu, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, İş Başvuru Formları, Geçmiş İş Deneyimi, Okul Adı, Kişilik Envanteri Sonuçları, Boy, Kilo Bilgisi, Beden Bilgisi, Referans Kişisi

 

Yurt içi aktarım Üçüncü kişilere aktarım yapılmıyor. 

Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor

Kişisel Veri Kategorisi Sağlık Bilgisi

Engellilik Durumu, bedensel rahatsızlık

 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, işyeri hekimi 

Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor

Kişisel Veri Kategorisi Güvenlik Tedbirleri Bilgisi 

Adli Sicil Kaydı  

 

Yurt içi aktarım Üçüncü kişilere aktarım yapılmıyor. 

Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket; çalışan adaylarının kişisel verilerini, doğrudan çalışan adayının kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. Kişilerden, istihdam platformlarından ve çalışanın kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Hotel Turkısh House tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Doğum tarihi, Medeni hal, Sürücü Belgesi Sınıfı, Cinsiyet, Uyruk

 

Toplanma Yöntemi 1. Elden bırakılan veya Hotel Turkısh House web sitesinden iletilen iş başvuru formları, doğrudan/dolaylı yoldan gönderilen e-posta/özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Linkedin, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Adres, İletişim adresi, Telefon numarası, E-posta adresi

 

Toplanma Yöntemi 1. Elden bırakılan veya Hotel Turkısh House web sitesinden iletilen iş başvuru formları, doğrudan/dolaylı yoldan gönderilen e-posta/özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Linkedin, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası 

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Sertifikalar, Transkript bilgileri., İş deneyim Bilgisi

 

Toplanma Yöntemi 1. Elden bırakılan veya Hotel Turkısh House web sitesinden iletilen iş başvuru formları, doğrudan/dolaylı yoldan gönderilen e-posta/özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Linkedin, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, online görüşme kayıtları 

 

Toplanma Yöntemi 1. Elden bırakılan veya Hotel Turkısh House web sitesinden iletilen iş başvuru formları, doğrudan/dolaylı yoldan gönderilen e-posta/özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Linkedin, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

 

Toplanma Yöntemi Kapalı devre güvenlik kameraları tarafından elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması 

Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Adayı Bilgisi

Referanslar, Askerlik Durumu, Öğrenim Durumu, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, İş Başvuru Formları, Geçmiş İş Deneyimi, Okul Adı, Kişilik Envanteri Sonuçları

 

Toplanma Yöntemi 1. Elden bırakılan veya Hotel Turkısh House web sitesinden iletilen iş başvuru formları, doğrudan/dolaylı yoldan gönderilen e-posta/özgeçmiş vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Linkedin, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası 

Kişisel Veri Kategorisi Sağlık Bilgisi

Engellilik Durumu, bedensel rahatsızlık

 

Toplanma Yöntemi Çalışan adayı tarafından iş başvuru formu vasıtasıyla paylaşılmaktadır. 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1-Açık Rıza  

Kişisel Veri Kategorisi Güvenlik Tedbirleri Bilgisi 

Adli Sicil Kaydı  

 

Toplanma Yöntemi Çalışan adayı tarafından iş başvuru formu vasıtasıyla paylaşılmaktadır. 

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1-Açık Rıza  

Ayrıca açık rızanız olması durumunda Şirket ile paylaşılan kişisel veriler yine yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda açık pozisyon olması durumunda çalışan adayı ile yeniden iletişime geçmek ve ilgili pozisyonda değerlendirilmek üzere 1 yıl süre ile Şirket tarafından saklanabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin Acıbadem Cad Eczacı Necip Akar sok Gündüz apt no:21/1 d:1 acıbadem Üsküdar İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan ______________ KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda __________________ e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

You don't have permission to register